VVTMijn Tandarts

Algemene voorwaarden van de praktijk

Deze voorwaarden gelden vanaf de eerste afspraak en voor elk verzorgingscontract, medische hulpmiddelen inbegrepen.

De praktijkvoering is Nederlandstalig. Nederlands is ook de taal voor procedures en schikkingen. Uitzonderlijk kan een beknopte toelichting in het Frans of Engels gegeven worden. In alle andere gevallen zorgt u zelf voor de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon die het Nederlands goed beheerst voor vertaling.

Afspraken

De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Tot 24 uur vooraf kan u een afspraak annuleren. Bij annulatie minder dan 24 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

Afspraken maakt u best 3 tot 4 weken vooraf. Zo kunnen we samen met u een geschikt moment uitkiezen. Indien u echter uw afspraak niet kan nakomen, dan verwittigt u minstens 24 uur vooraf. Zo kan een andere patiënt geholpen worden.

U komt op tijd voor uw afspraak. Dit betekent dat u minstens 5 minuten voor uw afspraak aanwezig bent.

De tandarts beperkt uw wachttijd tot een absoluut minimum. Als behandelingen uitlopen worden deze indien mogelijk ingekort of volgende patiënten verwittigd zodat niemand lang hoeft te wachten.

Honoraria

Een goede kwaliteitsvolle behandeling vraagt de nodige tijd en kwaliteitsvolle producten. Enerzijds dekken de RIZIV-conventietarieven al maar minder de kosten van materialen en complexiteit van de moderne behandelingsmethoden. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz.

De tandarts is gedeconventioneerd.

Alle honoraria zijn onmiddellijk te betalen.

Elke verzorging, medische hulpmiddelen inbegrepen moeten contant betaald worden behalve indien vooraf schriftelijk een andere betalingsregel is afgesproken.

Voor het afleveren van attesten en formulieren worden administratieve kosten aangerekend.

Rechten en plichten

De mondelinge behandelingstoestemming (art 8 § I Wet op de patiëntenrechten) is de algemene regel. De weigering of het intrekken van een behandelingstoestemming wordt genoteerd in het patiëntendossier (art 8 § 4 WP).

Iedere verstoring van de goede werking van de praktijk door onaangepast gedrag van de patiënt zal onmiddellijk aan de patiënt worden medegedeeld. Tijdverlies door onaangepast gedrag wordt in rekening gebracht.

U heeft als patiënt een medewerkingsverplichting. Dit houdt onder meer in: correcte en volledige informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld over uw medische toestand, het naleven van de afspraken en instructies van de tandarts, het respecteren van financiële regelingen,...

De patiënt heeft geen vrije beschikking over de resultaten van het verzorgingscontract, met inbegrip van de medische hulpmiddelen, die niet volledig betaald zijn.

Pogingen tot fraude onder meer in de ziekteverzekering, bij ziekteattesten, identiteitsfraude, enz. verbreken onmiddellijk het verzorgingscontract met de tandarts.

Tot slot

De tandarts werkt graag in een propere mond. Poets dus uw tanden grondig voor uw bezoek. Wees zo vrij een tandenborstel en tandpasta te vragen indien u niet in staat was uw tanden vooraf te poetsen.